Daha Fazla Bilgi Alın

Etnosfer™

Bir aslanın nasıl avlandığını anlamak için ormana gidin, hayvanat bahçesine değil. Kevin Roberts

Etnografı araştırmalarının değeri her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Antropologlar aracılığıyla yapılan Etnosfer™ araştırması, belirli bir bölgedeki ya da belirli bir kültürel özellik içindeki kişilerin davranışlarını anlamak ve bu çerçevede doğru stratejileri geliştirmek için kullanılır.

Kişileri ürün ve hizmetlerle temas halinde bulundukları gerçek dünyadan ayırmak çoğu zaman bizi şaşırtmayan sonuçlar ortaya koyar. Kişileri doğal ortamında gözlemlemek ve duygularını o atmosferde sergilemelerine izin vermek gerekir.

Keşifler:

  • Topluluğun genel özellikleri
  • Kullanım alışkanlıkları
  • Satın alma ve kullanım ritüelleri
  • Toplulukta gözlemlenen ritüeller ve davranış ayrımları
  • Ürün ya da hizmetlerin gelişime açık alanları
  • Ürün grubuna ilişkin temeldeki güçlü duygular (korkular, endişeler, sevinçler, arzular), hassas karınları
  • Markaya dair algılar
  • Rakiplere dair algılar
  • Çevre şartları (fiziki ya da kültürel çevre)

Farklı hedeflere yönelik olarak üç türe ayrılır.

Etnosfer Zone

Belirli bir bölgesel tutumu ya da davranışı anlamak için gerçekleştirilen araştırma yöntemidir.

İlgili vaka: Mondial , Vigoss (Rusya ve Ukrayna), İnoksan (Rusya)

Etnosfer Home

Ev ürünlerine, aileye ve çocuklara yönelik araştırmalarda kullanılan yöntemdir. Çeşitli özelliklerde gerçek kullanıcı ya da potansiyel kullanıcılar, karar verici ya da karara etki eden kişiler, markanın kullanıcıları ya da rakip marka kullanıcıları tespit edilir. Örneğin bir derin dondurucu, bir oyuncak ya da bir mobilya sektörüne yönelik yapılabilir.

İlgili vaka: Uğur Soğutma

Etnosfer™ Work

B2B amaçlı kullanılan ürünler ve hizmetlere ilişkin yapılan bir araştırma yöntemidir. Endüstriyel amaçlı kullanılan ürün ve hizmetlerde algı keşfi yapılır. Bu bir matkap, bir endüstriyel fırın ya da bir otomobil yedek parçası olabilir.

İlgili vaka: NGK (buji), BOSCH (marangoz el aletleri)

EtnosferPartner

Markanın çözüm ortaklarına yönelik yapılan bir araştırma yöntemidir. Tüketiciye yönelik yapılan pek çok araştırma vardır, ancak çözüm ortaklarının markaya ilişkin algıları, beklentileri ve markayı temsil yetenekleri çoğu zaman atlanır. Bu amaca yönelik geliştirilen yöntem, kişilerle gerçek iş ortamlarında gerçekleştirilir.

İlgili vaka: Warmhaus (bayi), Mondial (motosiklet)