goodidentity: marka kimliği

Marka Kimliği Yaratma Danışmanlığı

Kimin İçin?

Markasının değerlerini, unsurlarını ve görselliğini yeniden tasarlamak isteyen markalar için verilen bu hizmet markanın iletişim parçalarının güçlendirilmesini sağlar.

Hizmet Kapsamı

  • Markanın mevcut kimliğinin analiz edilmesi
  • Rakip marka ve ürünlerin marka kimliklerinin analiz edilerek kıyaslanması
  • Dünya’dan marka ve ürün örneklerinin incelenmesi
  • Markanın stratejisine yeniden yön verilmesi
  • Marka vaadi, marka kimliği ve marka kişiliği gibi parametrelerin yeniden tasarlanması
  • Marka kimlik unsurlarının (logo, amblem, ambalaj, web sitesi) yeniden tasarlanması

Not: Goodjob’ın bu hizmeti tasarımları da kapsar. Goodjob stratejinin doğru bir şekilde hayata geçmesi için kendi uygun gördüğü tasarımcıları proje sürecine dahil eder ve tasarımların doğru yapılmasını sağlar.

Bazı durumlarda goodidentity modülü marka denetimi danışmanlığının bir devamı olarak, ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde devreye sokulur. Denetlenen markanın kimlikle ilgili bir sorunu varsa, bu rasyonel gerekçelerle ortaya konur ve ne çerçevede değişmesi gerektiğine karar verilir. Burada salt estetik unsurlar karar vermede etkili olmaz. Beğeni öncelik değildir. Önemli olan markanın stratejisine ve hedeflerine uygun bir kimliğe sahip olup olmadığıdır. Her marka kimliği kendi özgün dünyası içinde değerlendirilir ve irdelenir.

Marka kimliği yaratma süreci insanın dünyayı büyük oranda görsel olarak algılaması neticesinde görsel bir temele dayanır. Ancak markanın işitsel, dokunsal ve kokusal anlamda kimlik unsurlarının da tasarlanması gerekebilir.

Bakrac_Ambalaj_1-2

Bakraç markasının yenilenen marka kimliği