Mirror psikodrama ve sanat terapisi yöntemleri ile tüketicinin bilinç altına inmeyi sağlar.

İnsanların karar mekanizmaları Sistem 1 ve Sistem 2 adı verilen iki sistem tarafından yönetilir. Baskın düşünce yapımız Sistem 1’dir, yani ilkel ve duygusal beyindir.

İlkel ve duygusal beyne ise sadece onun araçlarını ve dilini kullanarak erişebiliriz. Kelimeler bunun için yeterli değildir. Çünkü insanın hayatında sözden önce satan ve eylem vardır.

Yöntem

Mirror 2 şeyi temel alır:

 • Psikodrama: Kişilerin duygu ve düşünceleri direkt olarak sorulmaz. Bunlar bir eyleme dönüştürülür. 
 • Sanat Terapisi: Sanat bir araç olarak kullanılır. Resim, fotoğraf, kolaj, mimari gibi bir çok sanatsal eylem kişinin iç dünyasına yolculuk yapmak için etkin bir rol oynar.
 • Tüm süreç psikodrama eğitimi almış uzman psikologlar tarafından yürütülür. Hem bireysel hem de grup olarak yapılabilir. 

Çıktılar

 • Acı noktaları ve markanın bu acıdan kurtarma araçları
 • Haz noktaları ve bunun marka değer önerisine dönüşmesi
 • Konuya/markaya/ürüne dair kolektif (toplumsal) değer ve yargılar
 • Konunun/markanın/ürünün kişilerde yarattığı duygular
 • Tüketicinin kategoriye atfettiği gerçek değer ve fonksiyon

Sonuç

 • İletişim stratejisi ve iletişim brifinin oluşturulması
 • Marka stratejisi ve marka anayasası
 • Ürün ve hizmet geliştirme alanları

 

 

Daha Fazla Bilgi Alın