Nasıl Yapıyoruz -eski versiyon

Proje niteliklerine göre metodolojide farklılıklar olabilmekle birlikte, temelde 7 aşamalı bir Marka Geliştirme Süreci ile projelerimizi yürütürüz. Goodjob, sistematik ve rasyonel çalışır. Sonrasında ise bu rasyoneller yaratıcılığımızla birleşir.
1. İyi Analiz
Pazar, Rekabet, Müşteri ve Markanın kendi analiziyle süreç başlar. Bu aşama tüm süreçler içinde (marka stratejisine karar verilen süreç dahil) en önemlisidir. Bir çok karara bu süreç yön verir. Kapsamlı ve detaylı bir çalışma ile tüm veriler toplanarak analiz edilir. Bu tespitlerde mutabık kalınmadan strateji kurgulanmaz.
 • Pazar raporları incelenir
 • Saha ziyaretleri gerçekleştirilir
 • Masa başı araştırmalar yapılır
 • Şirket içi mülakatlar yapılır
 • Tüketici tutum ve davranışları tespit edilir
 • Rakipler tüm yönleriyle ele alınır
 • Kanal ve iş ortakları ile görüşmeler yapılır
 • Markanın kendisi, geçmişi, güçlü ve zayıf yönleri incelenir
 • Ürün ya da hizmet üretim süreci incelenir ve katma değer yaratan aşamalar tespit edilir
 • Gerekli görüldüğü takdirde profesyonel araştırma şirkeri ile ek araştırma kurgulanır
2. İyi Stratejisi
Yapılan analizler sonucu markaya yön verecek olan strateji kurgulanır. Marka stratejisi, marka kişiliği, marka kimliği ve bunlardan etkilenen ürün ve hizmet genişleme stratejileri belirlenir. Markanın dümenini hangi yöne çevireceği ve yarından itibaren hangi değerler üzerine gelecek kurgulayacağı belirlenir.
 • Segmentasyon çalışması yapılır
 • Marka vaadi, marka kişiliği ve marka kimliği belirlenir
 • Ürün/hizmet stratejisi belirlenir
 • Fiyatlandırma stratejisi belirlenir
 • Kanal stratejisi belirlenir
 • Marka Anayasası hazırlanır
 • Markanın yasakları berlirlenir
3. İyi Marka
Stratejinin doğru hayat bulabilmesi için gerekli olan değişimler yapılır. Bu markanın ürün/hizmet gamına ilişkin stratejik bazı tercih ve vaz geçişleri de içerir. Bazen yeni bir marka yaratmak gerekirken, bazı durumlarda bir markanın öldürülmesi gerekebilir. Bazense kanal stratejisinde farklılık gerekebilir. Marka alt yapısı gelecek planları çerçevesinde geliştirilir.
 • Alt marka isimlendirme ve/veya marka ailesi stratejisine karar verilir
 • Yeni ürün/hizmet geliştirilir, ya da var olan ürün/hizmetin bir değer olarak markalanması sağlanır
 • Kanal, fiyatlandırma ya da iletişim stratejisine dair değişikliklerin başlatılır
 • Yeni bir markaya ihtiyaç var ise bu marka için isimlendirme ve kimlik çalışmaları başlatılır
4. İyi Kimlik
İyi bir marka hedef kitlesi tarafından doğru algılanan markadır. Bunun içinse o markanın iyi bir görsel, işitsel, kokusal ve dokunsal kimliğe sahip olması gerekir. Yeni bir marka kimliğinin yaratılması ya da mevcut marka kimliğinin revize edilmesi sürecinde, marka kimliğinin bir miras olduğu bilinci güdülür. Yani hiç bir değişiklik sırf “değişiklik olsun” diye önerilmez.
 • İhtiyaç halinde doğru çözüm ortağı (ajans vb.) bulma süreci işletilir
 • Marka kimliği geliştirme çalışmaları ajans ve üçüncü parti şirketlere briflenir
 • Ortaya çıkan işler strateji çerçevesinde değerlendirilir ve finalize edilir
5. İyi Planlama
Doğru bir marka kimliğiyle görücüye çıkmaya hazır olan marka pazarlama planını doğru bir şekilde hazırlamalı ve uygulamada da en doğru adımları atmalıdır. Hazırlanan yıllık pazarlama ve aksiyon planları ile markanın doğru bir şekilde hedef kitlesiyle iletişim kurarken, pazarlama bütçesini de optimum şekilde kullanması sağlanmaktadır.
 • Satış ve pazarlama hedefleri ve bu hedeflere ulaşmanın yolları belirlenir
 • Yıllık faaliyet planı ve bütçesi hazırlanır
 • Plan dahilindeki promosyon, PR, Reklam çalışmaları detaylandırılır
 • Gerekli iş ortaklarıyla görüşülerek doğru çözüm ortakları bulunur
6. İyi Takip
Marka Yönetim Sistemi çerçevesinde yıl içinde yapılan pazarlama faaliyetlerinin verimlilikleri analiz edilerek taktiksel değişiklikler yapılabilir. Değişen gündem çerçevesinde uygulama kararları değişebilir. Markanın hayatın ritmine ayak uydurmasını sağlamak gerekir.
 • Performans takip formları oluşturulur
 • Saha gözlemlerinde bulunulur
 • Gerektiğinde araştırma  yaptırılır
 • Düzeltici ve geliştirici aksiyon planı hazırlanır
 • Yapılan pazarlama faaliyetlerinin verimlilikleri değerlendirilir
7. İyi Sistem
İyi bir marka için iyi bir marka yönetim sistemi şarttır. Goodjob, pek çok markanın “Pazarlama Departmanı” ya da onun bir parçası gibi çalışırken, şirketlerin kendi marka yönetim sistemlerini kurmalarını teşvik eder. Bu, markanın uzun vadede daha güçlü olmasını sağlar.
 • Analiz ve rapor formatları standartlaştırılır
 • Pazarlama departmanı iş /görev planı kurgulanır
 • Sürekliliği sağlayacak ve  ortak dili oluşturacak kurum içi marka eğitimleri verilir
 • Pazarlamanın CRM sistemi kurulur ve markanın edindiği deneyimlerin sonraki nesillere aktarılması sağlanır